Welkom op de website van het Belgian World Music Network

De vzw heeft als doel de wereldmuzieksector en de netwerkprofessionals in België te vertegenwoordigen: muzikanten, producers, journalisten, managers, programmatoren, boekers, persagenten, autoriteiten, sympathisanten … Iedereen die werkt in, rond of voor wereldmuziek in de breedste zin van het woord wordt uitgenodigd om lid te worden.

Ons doel is om de sector samen te brengen, om momenten van uitwisseling en ontmoeting mogelijk te maken en om gemeenschappelijke belangen van de sector te vertegenwoordigen. Elk jaar in mei organiseert het Belgian World Music Network een netwerkevenement en showcase. Door de coronacrisis wordt het evenement in 2020 verplaatst naar 9 november in Brussel, maar op 9 mei doen we een digitale meeting met online enkele workshops.

Marockin’Brass @ Belgian World Music Meeting 2018

Nieuws en actualiteit

De meeting van 19 mei gaat digitaal

De jaarlijkse meeting van het Belgian World Music Network vindt online plaats! Als gevolg van de richtlijnen van de overheid zal de meeting van het BWMN van 19 mei online plaatsvinden. Iedereen is welkom op deze digitale bijeenkomst voor folk- en wereldmuziekprofessionals in België: muzikanten, agenten, label, organisatoren, festivals, bookingsagenten, …

Read more

Wie zijn we?

Charter

Het Belgian World Music Network is een vzw die iedereen die professioneel actief is in de artistieke sector in België, wil verenigen rond volgende doelstellingen:

  1. Meer mogelijkheden creëren voor de lokale productie van wereldmuziek, in binnen- en buitenland,
  2. Samenwerkingen en reflectie binnen de sector stimuleren,
  3. Meer aandacht vragen voor wereldmuziek in de media, in het onderwijs en in de politiek,
  4. Via muziek een positief imago verspreiden van de culturele diversiteit van onze samenleving,
  5. Aandacht vragen voor de situatie van artiesten (statuut, correcte vergoeding).

Wat is wereldmuziek? Muziek met roots, met wortels in de traditie. We gaan voorbij aan de discussie rond de term en gebruiken de wereldmuziekbeurs WOMEX als referentie. Alles wat op WOMEX kan staan behoort tot de wereldmuziek. Onze visie is breed en inclusief, zo lang er een link is met een of andere traditie.

Wereldmuziek is het vertrekpunt maar is tevens een houding, een ethiek. Het BWMN staat ook achter:

  • een breed en divers cultureel landschap,
  • een maatschappij waarin openheid en tolerantie centraal staan,
  • een cultureel aanbod dat de bevolkingssamenstelling weerspiegelt,
  • een maatschappelijke realiteit waarin diversiteit als verrijkend wordt beschouwd.

Nieuwsbrief

 
* geeft verplicht aan