Onze leden

11 LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (23 MEI 2022)

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste drie bestuurders en maximaal elf bestuurders, benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering en gekozen uit de effectieve leden. De leden worden in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door hun mandataris of zijn/haar hun vervanging. De leden van de Raad van Bestuur worden, na een oproep tot kandidaatstelling, door de Algemene Vergadering benoemd per gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De ambtstermijn ligt vast voor een periode van vier jaar. Uittredende bestuurders kunnen tweemaal worden herkozen. Elke organisatie die de vzw verlaat, moet haar mandaat beëindigen. Indien een bestuurder ontslag neemt in het kader van zijn mandaat, wordt een nieuwe bestuurder benoemd op de volgende algemene vergadering. De nieuwe mandataris voltooit het mandaat van degene die hij vervangt. In uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Bestuur maximaal twee bestuurders tegelijkertijd verlengen met een derde termijn. Bij de eerste verlenging van mandaten kan slechts een derde van de bestuurders worden vervangen. De bestuurders oefenen hun mandaat uit zonder vergoeding. De kosten die zijn gemaakt bij de uitvoering van hun missie kunnen echter worden terugbetaald op vertoon van bewijsstukken.

 1. MetX vzw
 2. Choux de Bruxelles vzw
 3. Muziekpublique vzw/asbl
 4. Chouette asbl
 5. Zoart asbl
 6. CC Brugge
 7. Musiques et Traditions asbl
 8. Zephyrus Music vzw
 9. Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles
 10. Beats’n’Roots
 11. ArtConnects

66 WERKENDE LEDEN (23 MEI 2022)

Elke rechtspersoon met zetel in België die artistieke creatie binnen de wereldmuzieksector ontwikkelt, vertegenwoordigt en/of ondersteunt, kan als volwaardig lid worden aanvaard. Elk kandidaat-lid moet per e-mail een aanvraag tot toelating indienen bij de Raad van Bestuur. De kandidatuur wordt onderzocht door de Raad van Bestuur, die beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissing om toe te geven of te weigeren is definitief en moet niet uitgelegd worden door de Raad van Bestuur.

 1. Abozame asbl
 2. AMU Les Griots
 3. Ars Nova
 4. Art lines asbl
 5. Artra asbl
 6. ArtConnects
 7. Artsupport vzw
 8. Beats ‘n’ Roots
 9. CC Brugge
 10. CEMPER
 11. Chouette asbl
 12. Choux de Bruxelles vzw
 13. Cluster vzw
 14. Contre Jour
 15. De vrienden van Brosella vzw
 16. Den Hoed Muzic vzw
 17. El Antitango vzw
 18. Eleonor vzw
 19. Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles asbl
 20. Festival d’Art d’Huy asbl
 21. Fondobori
 22. Fragan asbl
 23. Full Colorz Agency
 24. Global Hybrid Records
 25. Global Riddims
 26. Halfmoon asbl
 27. Home Records
 28. ICTM Belgium
 29. Igloo Records
 30. Jammin Colors
 31. Kilombo vzw
 32. Kokopello vzw
 33. Kwa ! (Jam’in Jette)
 34. La Barraca
 35. La Ferme! asbl
 36. Les amis de Brosella asbl
 37. Les Temps Mêlés
 38. Lynn Dewitte
 39. Mandji
 40. Manifiesta
 41. MetX vzw
 42. Musika Mad in Brussels
 43. Musiques et Traditions
 44. Muziekpublique vzw/asbl
 45. N9 Eeklo
 46. Namun Music (Namun Kanda asbl)
 47. Nu:be asbl
 48. Nymm vzw
 49. Point.Five
 50. Promanbo
 51. Saz Ground asbl
 52. Scène off asbl
 53. Some Music
 54. Sur Mesure Sur Scène asbl
 55. Tankono asbl
 56. Trad Records vzw
 57. Travers Emotions asbl
 58. Tsahara Productions
 59. Ubu sprl
 60. Un Soir autour du Monde
 61. VI.BE
 62. visit.brussels
 63. Yelkayé
 64. Zephyrus vzw
 65. Zigzag World
 66. Zoart asbl

46 TOEGETREDEN LEDEN (23 MEI 2022)

Elke natuurlijke of rechtspersoon, verbonden met de wereldmuzieksector, die de vereniging wil helpen of aan haar activiteiten wil deelnemen en die niet in aanmerking komt om een volwaardig lid te worden, kan als toegetreden lid worden aanvaard. Elk kandidaat-lid moet per e-mail een verzoek tot toelating indienen bij de Raad van Bestuur. De kandidatuur wordt onderzocht door de Raad van Bestuur, die beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissing om in te stemmen of te weigeren is definitief en moet niet uitgelegd worden door de Raad van Bestuur.

 1. Abid Bahri
 2. Adrian Receanu
 3. Alexis Courtin
 4. Anton Vanderhasselt
 5. Antonn Kindekens
 6. Claire Gigot
 7. Constanza Guzman
 8. David Mendez Yepez (Chicos y Mendez)
 9. Didier Mélon
 10. Enrique Noviello
 11. Fabienne Gerkens
 12. Gwenaelle Francotte
 13. Hartwin Dhoore
 14. Hélène Sechehaye
 15. Henri Vandenberghe
 16. Hubert de Jambline
 17. Jan-Sebastiaan Degeyter
 18. Jean Litt
 19. Jean-Bernard Rauzer
 20. Jiraan Ensemble
 21. Jonas Malfliet
 22. Jos Lootens
 23. Kasongo Dumbu
 24. Kermesz à l’Est (Maxime Tirtiaux & Pasquot Kravagna)
 25. Klay Mawungu
 26. Laïla Amezian
 27. Lotte Remmen
 28. Luc Mishalle
 29. Maarten Vanhoucke
 30. Marieke Van Ransbeeck
 31. Mathias Van de Wiele
 32. Melanie Scheys
 33. Naragonia (Toon Van Mierlo & Pascale Rubens)
 34. Pati-Pami (Robert Denies & Vanesa Diaz Gil)
 35. Pierre Malempré
 36. Remy Jadinon
 37. Renaud Dardenne
 38. Rik Bruwier
 39. Robbe Lattré
 40. Solia (Raquel Gigot & Marielle Vancamp)
 41. Sylvain Boisvert
 42. Thierno Niang
 43. Thierry Noville
 44. Toine Thys
 45. Vanessa Gerkens
 46. Yannick Schyns