Onze leden

8 LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (23 MEI 2019)

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste drie bestuurders en maximaal elf bestuurders, benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering en gekozen uit de effectieve leden. De leden worden in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door hun mandataris of zijn/haar hun vervanging. De leden van de Raad van Bestuur worden, na een oproep tot kandidaatstelling, door de Algemene Vergadering benoemd per gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De ambtstermijn ligt vast voor een periode van vier jaar. Uittredende bestuurders kunnen tweemaal worden herkozen. Elke organisatie die de vzw verlaat, moet haar mandaat beëindigen. Indien een bestuurder ontslag neemt in het kader van zijn mandaat, wordt een nieuwe bestuurder benoemd op de volgende algemene vergadering. De nieuwe mandataris voltooit het mandaat van degene die hij vervangt. In uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Bestuur maximaal twee bestuurders tegelijkertijd verlengen met een derde termijn. Bij de eerste verlenging van mandaten kan slechts een derde van de bestuurders worden vervangen. De bestuurders oefenen hun mandaat uit zonder vergoeding. De kosten die zijn gemaakt bij de uitvoering van hun missie kunnen echter worden terugbetaald op vertoon van bewijsstukken.

 1. MetX vzw
 2. Choux de Bruxelles vzw
 3. Muziekpublique vzw/asbl
 4. Festival d’Art de Huy asbl
 5. Fragan asbl
 6. Chouette asbl
 7. Zoart asbl
 8. Kilombo vzw
 9. CC Brugge

40 WERKENDE LEDEN (23 mei 2019)

Elke rechtspersoon met zetel in België die artistieke creatie binnen de wereldmuzieksector ontwikkelt, vertegenwoordigt en/of ondersteunt, kan als volwaardig lid worden aanvaard. Elk kandidaat-lid moet per e-mail een aanvraag tot toelating indienen bij de Raad van Bestuur. De kandidatuur wordt onderzocht door de Raad van Bestuur, die beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissing om toe te geven of te weigeren is definitief en moet niet uitgelegd worden door de Raad van Bestuur.

 1. MetX vzw
 2. Choux de Bruxelles vzw
 3. Muziekpublique vzw/asbl
 4. Festival d’Art d’Huy asbl
 5. Fragan asbl
 6. Chouette asbl
 7. Scène off asbl
 8. Zephyrus vzw
 9. Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles asbl
 10. Zoart asbl
 11. Kilombo vzw
 12. Global Hybrid
 13. Muziekclub ‘t Ey
 14. Moussem
 15. Nu:be asbl
 16. Art lines asbl
 17. Fondobori
 18. Poppunt
 19. Global Riddims
 20. Some Music
 21. Trad Records vzw
 22. De vrienden van Brosella vzw
 23. Les amis de Brosella asbl
 24. Promanbo
 25. Igloo Records
 26. Toernee Mondial
 27. 30CC
 28. Wereldfeest
 29. Les Temps Mêlés
 30. Yelkayé
 31. Beats ‘n Roots
 32. Lamogoya
 33. CC La Vénerie
 34. Sfinks
 35. Mandji
 36. Musika Mad in Brussels
 37. World Groove Records
 38. Abozame asbl
 39. CC Brugge
 40. Point.Five

19 TOEGETREDEN LEDEN (23 mei 2019)

Elke natuurlijke of rechtspersoon, verbonden met de wereldmuzieksector, die de vereniging wil helpen of aan haar activiteiten wil deelnemen en die niet in aanmerking komt om een volwaardig lid te worden, kan als toegetreden lid worden aanvaard. Elk kandidaat-lid moet per e-mail een verzoek tot toelating indienen bij de Raad van Bestuur. De kandidatuur wordt onderzocht door de Raad van Bestuur, die beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissing om in te stemmen of te weigeren is definitief en moet niet uitgelegd worden door de Raad van Bestuur.

 1. Hélène Sechehaye
 2. Jean-Bernard Rauzer
 3. Sylvain Boisvert
 4. Claire Gigot
 5. Didier Mélon
 6. Hubert de Jambline
 7. Rik Bruwier
 8. Henri Vandenberghe
 9. Enrique Noviello
 10. Remy Jadinon
 11. Thierry Noville
 12. Klay Mawungu
 13. Melanie Scheys
 14. Robbe Lattré
 15. Thierno Niang
 16. Anton Vanderhasselt
 17. Renaud Dardenne
 18. Alexis Courtin
 19. Luc Mishalle